Verantwoording

De Orgelkring handelt vanuit de AVG-regelgeving. De website slaat géén gegevens van bezoekers op.
Neemt u contact met ons op of deelt u gegevens met ons zoals bijvoorbeeld naam, adres of emailadres?
Dan blijven deze gegevens altijd vertrouwelijk, ze worden nooit doorgegeven aan derden en zijn ook niet voor derden ter inzage.

 

VERANTWOORDING TEKSTEN
Alle informatie op de diverse pagina’s van onze website betreft eigen teksten.
Dit geldt ook voor de gepubliceerde foto’s tenzij dat anders is aangegeven.
Als bron voor de teksten is gebruik gemaakt van het boek Sieur Jacobus Zeemans  (uitgave 2017, ISBN 978-90-827113-0-1) van auteur Frans Jespers.

Bovengenoemd boek is, vergezeld van een fraaie CD, verkrijgbaar via onze Orgelkring. Heeft u interesse?  Neemt u dan contact met ons op.