Extra info Orgelkring

20-05-1977:  OPRICHTINGSVERGADERING
Doelstelling: “Het organiseren van concerten rondom het Jacobus Zeemansorgel, waarbij aansluiting gezocht kan worden bij het plaatselijke muziekleven”.

16-05-1979:   STICHTINGSVORM
Doelstelling: “Het organiseren van concerten waarbij het orgel centraal staat”.

06-09-1979:   INGESCHREVEN IN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

17-09-1986:  OVERDRACHT VAN DE ORGELS TROUWKERKJE EN RAADZAAL
De gemeente Etten-Leur draagt de orgels middels een notariële akte in eigendom over aan de Stichting Orgelkring Jacobus Zeemans.

24-09-1986:  STATUTENWIJZIGING:

  • De stichting heeft uitsluitend tot doel het in stand houden van de monumentale orgels in de gemeente Etten-Leur zonder winstoogmerk voor zover deze zich in monumenten bevinden, in de ruimste zin.
  • De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bespeling beschikbaar stellen van de orgels, in de ruimste zin.
  • Het organiseren van concerten en evenementen waarbij het orgel centraal staat.
  • Inschrijving bij Kamer van Koophandel, (oud; nummer S 102801) nummer 41102801