Concertprogramma

Concerten op zondag
Ook in 2024 zijn de concerten en andere activiteiten die wij organiseren gratis toegankelijk!
We vragen u na afloop om een vrijwillige bijdrage die u uiteraard zelf bepaalt om de kosten van een concert zoveel mogelijk te dekken.

 

CONCERTEN 2024

In 2024 hopen wij weer een gevarieerd een uitgebreid programma te kunnen presenteren!  Er zijn enkele concerten die door beroepsmusici verzorgd worden. De namen van de betreffende musici staan dan hieronder vermeld. Daarnaast organiseren we een aantal inloopmomenten waarop de kerk open is en het orgel bespeeld wordt. Indien dat kan mogen bezoekers ook bij de speeltafel komen kijken en kan er uitleg gegeven worden. Dit gaat op dezelfde manier als we doen bij de Open Monumentendagen. U kunt hierbij vrij in en uit lopen. De toegang voor alle activiteiten, dus óók bij de concerten, is gratis. Na afloop bent u in de gelegenheid een geheel vrijwillige bijdrage te doneren ter bestrijding van alle kosten.


Woensdag 10 januari
         Nieuwjaarsinloop van Goghkerk

Vrijdag 19 januari               Nieuwjaarsinloop Trouwkerkje

Woensdag 13 maart           Inloop van Goghkerk 

Zondag 24 maart, 15.00 uur – Trouwkerkje         
Rob Nederlof (orgel)
Ramon Wolkenfelt (trompet)

Zondag 7 april, 15.00 uur – Trouwkerkje                    
Koor Cappella ex Occasione o.l.v. Ruben de Grauw
Op zondag 7 april brengt kamerkoor Cappella ex Occasione (CEO) een concert met de titel ‘Balanceren’. Het Bredase kamerkoor staat garant voor a capella zang van hoog niveau en wordt geleid door dirigent Ruben de Grauw.


Woensdag 1 mei                  Inloop van Goghkerk, 11.00 – 12.15 uur.

Vrijdag 17 mei                       Inloop Trouwkerkje, 11.00 – 12.15 uur.

Orgelkring Jacobus Zeemans nodigt u graag weer uit voor de volgende inloop op vrijdag 17 mei a.s. van 11.00 tot 12.15 uur. U bent dan van harte welkom in het Trouwkerkje aan het Van Bergenplein in Etten-Leur. Het zeer fraaie orgel van de Bredase orgelmaker Jacobus Zeemans (1665-1744) is dan te bekijken en te beluisteren! Het orgel is door orgelmaker Henk van Eeken de afgelopen weken weer helemaal gestemd en er zijn waar nodig kleine reparaties uitgevoerd aan de nu ruim 300 jaar oude orgelpijpen. De orgelklank van dit historische instrument is buitengewoon fraai en binnen Nederland zijn er nog maar weinig van deze instrumenten te vinden.
Binnen ons cultureel erfgoed kan Etten-Leur trots zijn zelfs twee orgels van Zeemans te bezitten! Op 17 mei bent u welkom, de toegang is gratis en wie het steile trapje kan beklimmen mag natuurlijk ook boven bij de organisten komen kijken!


Beide inloopmomenten op 1 en 17 mei zijn gratis toegankelijk! U kunt vrij in en uit lopen tussen 11.00 en 12.15 uur om het orgel te bekijken en te beluisteren! Boven bij de organist komen kijken is mogelijk. Ook is er veel informatie over deze historische instrumenten én kunt u het DOE-orgel bekijken. Dit is een “bouwpakket” waarmee kinderen een orgel kunnen bouwen en kunnen zien en ervaren hoe een pijporgel werkt.

Zaterdag 14 september      Open Monumentendag Trouwkerkje
Zondag 15 september         Open Monumentendag Van Goghkerk

Zondag 22 september15.00 uur – Lambertuskerk.
Peter van de Velde (organist Kathedraal van Antwerpen)
Anastasia Staroselska (mezzosopraan uit Oekraïne) 

Zondag 6 oktober, 15.00 uur – Lambertuskerk.             
Jan Willems (orgel + dirigent),
Ilse van Wuijckhuijse (mezzosopraan)
Jongerenkoor YRDV.

Vrijdag 18 oktober              Inloop Trouwkerkje

Woensdag 23 oktober        Inloop van Goghkerk

Woensdag 11 december     Kerstinloop van Goghkerk

Vrijdag 13 december          Kerstinloop Trouwkerkje

Zondag 22 december, 20.00 uur – Trouwkerkje
Kerstconcert met o.a. Kleinkoor Etten-Leur, Zanggroep Multiple Voices Oosterhout.
Kerstmuziek en samenzang met (orgel)begeleiding.


BELANGRIJK
:
Het blijkt erg lastig om voor het gehele jaar alles al voor 100% vast te plannen. Er zijn geregeld bijzondere omstandigheden waardoor iets niet door kan gaan of op een ander moment moet plaats vinden. Data in het Trouwkerkje zijn steeds onder een klein voorbehoud, een later geplande huwelijksvoltrekking gaat altijd vóór.
Hierboven staan de juiste data, bij een onverhoopte wijziging wordt dit meteen bijgewerkt.

In de loop van 2024 zal de Van Goghkerk verkocht worden en dus van eigenaar veranderen.  We houden u natuurlijk op de hoogte!

Alle inloopmomenten zijn van 11.00 – 12.15 uur.

Concerten op de zondag beginnen om 15.00 uur en duren om en nabij één uur.

Let u er nog op
Het eerder aangegeven inloopmoment van 29 oktober in het Trouwkerkje is verplaatst naar 18 oktober.