1. De St. Lambertuskerk
  2. De Van Gogh Kerk
  3. Het Trouwkerkje
> Home
> Orgels
> Het Trouwkerkje
Foto's: Wim van der Ros
Het TrouwkerkjeLocatie: Van Bergenplein , hoek Lange Brugstraat, Etten-Leur Noord.

Deze locatie is nu in gebruik als gemeentelijke trouwzaal. In 1998 is het pand grondig gerestaureerd. In het torentje bevindt zich een carillon.
Het interieur van dit voormalige Nederlands Hervormde kerkje uit 1614 is zeer sfeervol en deed tot 1965 dienst als kerk voor de hervormde gemeente. Nog aanwezig zijn een eiken preekstoel met lijstpanelen, doophek en koperen lezenaar uit ca. 1650, drie beschilderde tekstborden met vleugelstukken en frontons, beschilderd met schepen en landschappen en met als tekst respectievelijk de Tien Geboden (1616), de Geloofsbelijdenis (1643) en het Onze Vader (1648).

Het orgel is gebouwd door Jacobus Zeemans, organist en orgelbouwer te Breda met medewerking van de beeldsnijder Gerrit van der Block.
Na 1717 is er geregeld aan het orgel gewerkt. In de 19e eeuw werden enkele veranderingen aangebracht in de dispositie, klavieromvang, windvoorziening en stemming. Gelukkig kon bij de restauratie in 1971 worden vastgesteld dat het vele originele materiaal van Zeemans in redelijk gave staat verkeerde. De eikenhouten kas is op de luiken na volledig bewaard gebleven.
De bij de restauratie betrokken orgelmaker Flentrop Orgelbouw bv. te Zaandam en adviseur Klaas Bolt konden een originele dispositie afleiden uit de oude lade en het grotendeels oorspronkelijke pijpwerk. De oorspronkelijke windvoorziening, bestaande uit twee diagonaal-balgen in de onderkas ,werd gereconstrueerd. Het orgel is thans gestemd in een temperatuur van Werckmeister (ca. 1700). Het instrument is uniek van constructie en de klank van de oude pijpen is van een zeldzame schoonheid. Het behoort hierdoor tot een van de meest belangrijke orgels van ons land.Klik hier voor de dispositie van dit orgel.