1. Sponsors
> Home
> Over Ons
Informatie over de Stichting Orgelkring Jacobus Zeemans

Secretariaat:  per adres: Voltastraat 7  4904 HL Oosterhout

Het bestuur.

Michel Gottmer: voorzitter 076-5013233 michelgottmer@hetnet.nl
Jan-Sjoerd van der Vaart secretaris 0650818265 orgelkring.jacobuszeemans@gmail.com   
Georg Hinderink: penningmeester 076-5016001 g.j.hinderink@kpnmail.nl
Arnold Arts: lid 076-5033945 arnorgel@hotmail.com
Paul Duijvelaar lid 076-5035219  p.duijvelaar@nbsburgst.nl
Kitty Visseren lid  076-5016973  j.visseren3@kpnplanet.nl

 


Subsidie.
De gemeente Etten-Leur heeft ons een meerjarige subsidie toegekend tot en met het jaar 2021. Op dat moment volgt een nieuwe beoordeling  en besluitvorming.

Onze Doelstelling :  

 1. De stichting heeft uitsluitend tot doel het zonder winstoogmerk instandhouden van de monumentale orgels in de gemeente Etten-Leur voor zover deze zich in monumenten bevinden.

2.1 De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bespeling beschikbaar stellen van de orgels, in de ruimste zin.

2.2 Het organiseren van concerten waarbij het orgel centraal staat. 

Donaties/Vrienden van de Orgelkring.  
De Stichting is afhankelijk van donaties, sponsors en kaartverkoop voor de concerten. Het organiseren van concerten is een uitdaging maar ook een financieel risico. De honoraria van de musici worden lang niet gedekt door de kaartverkoop. De financiële steun van donateurs (vrienden van de orgelkring) is onmisbaar. U kunt zich aanmelden door een bedrag van minimaal 20 euro over te maken naar ons banknummer NL72INGB0001411044 ten name van de Orgelkring Jacobus Zeemans te Etten-Leur. Een hoger bedrag wordt natuurlijk erg op prijs gesteld. De donateur heeft het voordeel dat per concert de entreeprijs 4,50 euro is in plaats van de huidige 7 euro. Deze prijs geldt ook voor 1 introduceé van de donateur.