> Home
De Stichting Orgelkring Jacobus Zeemans te Etten-Leur

Beste muziekliefhebber,

Vanwege de corona-crisis heeft het bestuur besloten om alle concerten voor 2020 te annuleren. We hopen alle geannuleerde activiteiten in 2021 alsnog te kunnen laten doorgaan.

Bestuur Orgelkring Jacobus Zeemans


 


Geachte bezoeker;
Graag verwijzen we u naar de tab hierboven voor onze Concertserie in 2020.


Onder de tab "Links" kunt u een concert aanklikken waarna u een fotoserie kunt bekijken. 
Foto's van de concerten ná maart 2015 vindt u op onze Facebookpagina, zie hieronder.

https://www.facebook.com/orgelkringjacobuszeemans 


BOEK OVER JACOBUS ZEEMANS
Het in 1992 uitgegeven boek over Jacobus Zeemans en de diverse orgels van zijn hand is in 2017 door de auteur Frans Jespers herzien.

Organist Rob Nederlof maakte een prachtige CD waarop hij de beide Zeemansorgels van Etten-Leur uitgebreid laat horen.  Natuurlijk kunt u in het bezit komen van deze fraaie uitgave! Maak hiervoor € 13,80 over op rekening NL72INGB0001411044 ten name van de Orgelkring Jacobus Zeemans te Etten-Leur met vermelding van uw adres. Deze prijs geldt voor Nederland en is inclusief verzendkosten. U ontvangt het boek dan per post.  De prijs voor verzending  buiten Nederland bedraagt 19,00 euro.  


KORT HISTORISCH OVERZICHT:

20-05-1977: OPRICHTINGSVERGADERING
Doelstelling: “Het organiseren van concerten rondom het Jacobus Zeemansorgel, waarbij aansluiting gezocht kan worden bij het plaatselijke muziekleven”.

16-05-1979: STICHTINGSVORM
Doelstelling: “Het organiseren van concerten waarbij het orgel centraal staat”.

06-09-1979: INGESCHREVEN IN DE KAMER VAN KOOPHANDEL (41102801)

17-09-1986: OVERDRACHT VAN DE ORGELS TROUWKERKJE EN RAADZAAL
van de gemeente Etten-Leur aan onze Orgelkring.

24-09-1986: STATUTENWIJZIGING
Doelstelling:
1. De stichting heeft uitsluitend tot doel het instandhouden van de monumentale orgels in de gemeente Etten-Leur zonder winstoogmerk voor zover deze zich in monumenten bevinden, in de ruimste zin.
2.1 De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bespeling beschikbaar stellen van de orgels, in de ruimste zin.
2.2 Het organiseren van concerten waarbij het orgel centraal staat.

Concertlocaties:

- St. Lambertuskerk,  Markt 62 , 4875 CG  Etten-Leur
- Van Gogh Kerk,       Markt 1 , 4875 CB Etten-Leur
- Trouwkerkje,          Van Bergenplein 1, 4871 CD  Etten-Leur Noord

 


Lambertuskerk   Van Gogh Kerk   Trouwkerkje
 
        Foto's : Wim van der Ros